Vážení pestovatelia,

spoločnosť Bayer aj v tomto roku ponúka členom programu BayProfit zaujímavé možnosti pre dosiahnutie významných úspor v nákladoch vynaložených na ochranu poľných plodín i špeciálnych kultúr. Konkrétnu hodnotu bonusových bodov priradených k jednotlivým produktom nájdete v aktuálnej tabuľke bonusových bodov dostupnej prostredníctvom Vašich prihlasovacích údajov. V tomto roku k našim prípravkom pribudla aj novinka Serenade®ASO, určená pre ekologické poľnohospodárstvo. BayProfit tak pokrýva kompletné portfólio produktov spoločnosti Bayer.

Pre obdobie roku 2022, počnúc dňom 01. 04. 2022, sa do programu zaraďujú aj nasledujúce produkty:

  • Osivá repky olejnej značky DEKALB®, zakúpené koncovými zákazníkmi spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. počas Obdobia (ďalej len „Produkty“).
  • Osivá kukurice značky DEKALB®, zakúpené koncovými zákazníkmi spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. počas Obdobia (ďalej len „Produkty“).

Vezmite, prosím, na vedomie, že nasledovné produkty spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., sú výslovne vylúčené z programu BayProfit spoločnosti Bayer: [osivá repky olejnej značky DEKALB®, a osivá kukurice značky DEKALB®] („Produkty“). Program BayProfit sa na Produkty aplikuje výlučne vo vzťahu k získavaniu tzv. “štandardných“ Bodov; Produkty sú však výslovne vylúčené z posudzovania, či Člen získal minimálne množstvo Bodov, na základe ktorého by Členovi vznikol nárok na prémiu v zmysle bodu "Časový harmonogram a popis činností Člena a Organizátora programu" Článku a), b), c) Pravidiel programu BayProfit“;

Ďalšiu redukciu investícií do chemickej ochrany rastlín umožňuje pestovateľom nákup cenovo zvýhodnených setov prípravkov Proteus®+ Tilmor®, Biscaya®+ Propulse®, Sekator® + Hutton®, Husar®Active + Hutton®, Boogie®Xpro + Prosaro®, ako aj možnosť nákupu vybraných produktov v rámci zľavnených XL objednávok.

Podrobné informácie o jednotlivých prípravkoch a všetkých možnostiach výhodnej spolupráce so spoločnosťou Bayer získate u našich regionálnych zástupcov Crop Science.

Formulár :  Poverenie iného člena v programe BayProfit na stiahnutie

Formulár :  Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit na stiahnutie

Vstup do programu

Zabudli ste heslo?

COOKIES
BayProfit SK potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.