- Po prihlásení do programu je nutné vyplniť „Poverenie k zastupovaniu v programu BayProfit“ alebo Poverenie iného člena v programe BayProfit..“

- Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku prosím pošlite na adresu:

Bayer, spol. s r.o.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava


- Pre rýchlejšie vybavenie a kontrolu správnosti vyplnenia, oskenujte dokument a pošlite ho emailom Vášmu obchodnému zástupcovi. Originál prihlášku je stále nutné poslať poštou ale až po kontrole jeho elektronickej kópie.

- Poverenie k zastupovaniu v programe BayProfit je štandardná forma prihlášky do programu. Takto prihlásený podnik figuruje v programe sám za seba a zbiera body. - Poverenie iného člena v programe BayProfit sa používa v prípade kedy chce podnik (vedľajší podnik) zbierať body ako podriadený inému podniku, ktorý už má vyplnené Poverenie k zastupovaniu v programe BayProfit (hlavný podnik) a ich body sa sčítajú
- Každý podnik smie figurovať v programe iba jedenkrát
- Hlavný podnik môže mať viacero vedľajších podnikov.

- Kontrola prihlášky štandardne trvá do 2 týždňov. V prípade chybného vyplnenia prihlášky je nutná jej oprava a budeme Vás kontaktovať.
- Po schválení prihlášky nasleduje vytvorenie účtu, ktorý je nutné aktivovať cez odkaz poslaný na emailovú adresu povereného zástupcu. Pri aktivácii sa súčasne nastavuje heslo pre prvé prihlásenie. Údaje si prosím riadne uložte na ďalšie prihlasovanie.
- V prípade, že ubehla doba 2 týždňov od doručenia prihlášky a nemáte žiadne ďalšie informácie alebo Vám aktivačný email neprišil, skontrolujte priehradku SPAM/nevyžiadaná pošta, a kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

- K prihláseniu sa vždy používa emailová adresa uvedená na prihláške.
V prípade, že sa nedarí prihlásiť alebo zmeniť zabudnuté heslo, vždy kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý Vám bol pridelený podľa regiónu.

Heslo k prihláseniu do účtu sa nastavuje pri jeho aktivácii. V prípade zabudnutia viete heslo zmeniť cez políčko „ Zabudli ste heslo?“ pri vstupe do programu.
zapomenute heslo

akákoľvek zmena údajov na prihláške (emailová adresa, číslo bankového účtu, kontaktná osoba) musí byť nahlásená Bayer spol. s r.o. formou novej prihlášky.

- prihláška musí byť podpísaná v súlade Obchodným registrom ( (ORSR)

- Prístup do účtu BayProfit obsahuje prehľad o vašej celkovej aktivite v programe.
- Môžete si v ňom skontrolovať históriu evidovaných faktúr, súčastný bodovy stav, objednať benefity, zmeniť heslo, objednať si benefity atď.

Faktúry, ktoré nám posielate na evidenciu sú ďaľej spracované externou agentúrou W.A.T.C.H. Problém so zápisom faktúry môže vzniknúť, keď faktúru nie je možné uznať (nečitateľná, chýbajú údaje, neobsahujú prípravky Bayer) alebo sa cestou stratí.
Prosíme o priebežnú kontrolu zápisu faktúr.

Platnosť bodov je časovo obmedzená a to obdobím jedného kalendárneho roka. Body nie je možné prenášať do dalších rokov. Viacej informácií najdete v pravidlách programu na strane 5 bod 4.

termín dodania benefitov sa odvíja od dátumu objednania benefitov s pevne stanoveným termínom 2 mesiacov od posledného dňa možnosti objednať benefit pre danú fázu roka. Presná tabuľka jednotlivých fáz harmonogramu je k nahľadnutiu v pravidlách programu na strane 4.
benefit

- prihláška do programu BayProfit je platná pokiaľ nedôjde k zmene údajov alebo inému vypovedaniu.

Benefity sú Členom dodávané ako nezdanený príjem a preto všetci Členovia sú povinní ich zahrnúť do svojho daňového priznania a splniť si tak svoju daňovú povinnosť v rozsahu a za podmienok stanoveným zákonom č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V znení neskorších predpisov. Každý daňovník je zodpovedný za riadne zdanenie svojich prijímov. O postupe pri zdanení benefitov sa, prosím, poraďte so svojim daňovým poradcom.

- Adresu je možné zmeniť vyplnením novej prihlášky. Na druhej strane dokumentu je priestor na zadanie novej adresy sídla spoločnosti pre poskytovanie materiálnych benefitov.
- Nesmie to byť súkromná adresa splnomocneného zástupcu, pokiaľ to nie je zároveň sídlo Spoločnosti alebo iné priestory Spoločnosti.

- Faktúry je možné doručiť niekoľkými spôsobmi:

- V programe sú zaznamenané iba faktúry zaslané W.A.T.C.H. do 30. novembra daného roka. V prípade nezrovnalostí odporúčame nedostatky čo najskôr odstrániť.

- Protokol je vždy zaslaný na e-mailovú adresu splnomocneného zástupcu uvedenú v žiadosti a kópiu na adresu obchodného zástupcu. Následne je dokument k dispozícii na stiahnutie z účtu BP.

-

Rešpektujeme vaše súkromie
BayProfit SK potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.